Jakie zadania publiczne realizuje szpital oraz jakie rejestry publiczne jest zobowiązany on prowadzić?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2011 r.
Autor odpowiedzi: Zimna Tamara
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2009 r.

PYTANIE

W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne są również wskazane samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Jakie zadania publiczne realizuje szpital oraz jakie rejestry publiczne jest zobowiązany on prowadzić?

Proszę podać konkretne przykłady i nazwy rejestrów, ewidencji, wykazów, list, spisów z określeniem podstawy prawnej (opieka stacjonarna i ambulatoryjna).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX