Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik samorządowy otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę oraz premię regulaminową.

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić przy ustaleniu wynagrodzenia na okres pozostawania przez pracownika w gotowości do pracy, o której mowa w art. 81 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ?

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 936 z późn. zm.) dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik samorządowy otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Czy w związku z przytoczonym przepisem za okres pozostawania w gotowości do pracy pracownik zachowuje prawo do dodatku za wieloletnią pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?