Jakie wymogi powinny spełniać schody prowadzące na antresolę? - OpenLEX

Jakie wymogi powinny spełniać schody prowadzące na antresolę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dorska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy schody prowadzące na antresolę muszą spełniać wymogi rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie parametrów jak szerokość, wysokość stopni, itp.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX