Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Członkini spółdzielni mieszkaniowej ma prawo do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Wystąpiła do zarządu spółdzielni z wnioskiem o przepisanie lokalu na córkę. Członkini jest zamężna i w dniu nabycia prawa do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego była zamężna. Zarząd nie widzi przeszkód w przyjęciu w poczet członków spółdzielni córki i podpisania z nią umowy na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

Czy w takiej sytuacji należy uzyskać zgodę męża członkini?

Czy wycenę wartości wkładu należy zwaloryzować?

Czy dotychczasowa członkini może zadysponować, aby jej wkład pozostawić, jako wkład córki?

Czy są jakieś inne wymogi lub przeszkody w wykonaniu takiej zamiany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?