Jakie wymagania wynikające z RODO musi spełnić podmiot przetwarzający zatrudniając pracownika spoza EOG (Ukraina), który będzie... - OpenLEX

Jakie wymagania wynikające z RODO musi spełnić podmiot przetwarzający zatrudniając pracownika spoza EOG (Ukraina), który będzie świadczył pracę z terytorium Ukrainy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie wymagania wynikające z RODO musi spełnić podmiot przetwarzający zatrudniając pracownika spoza EOG (Ukraina), który będzie świadczył pracę z terytorium Ukrainy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX