Jakie wymagania powinien spełniać syngaz oraz biowęgiel, żeby móc być wykorzystywanym jako paliwo?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W wyniku procesu pirolizy biomasy w postaci słomy powstaje syngaz i biowęgiel. Oba produkty pirolizy firma chciałaby zagospodarować wewnętrznie w zakładzie poprzez spalanie w kotle, który produkowałby parę grzewczą na cele technologiczne.

Jakie wymagania powinien spełniać syngaz oraz biowęgiel, żeby móc być wykorzystywanym jako paliwo?

Jakie standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza powinny zostać spełnione w przypadku spalania biowęgla i syngazu w kotle będącym średnim źródłem spalania paliw?

Syngaz byłby spalany razem z biowęglem i gazem ziemnym. Zarówno dla syngazu jak i biowegla nie uzyskano statutu produktu ubocznego czy utraty statutu odpadów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX