Jakie wymagania powinien spełniać przedsiębiorca w trakcie ważności licencji na taksówkę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeśli przedsiębiorca występowałby o nową licencję, to musiałby spełniać przepisy określone w: - art. 6 ust. 1 pkt 1 u.t.d. ("Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: 1) spełnia wymagania określone w art. 5c ust. 1 pkt 1 i 5;") - oraz art. 5c ust. 1 u.t.d. ("1. Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: 1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą: a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,"), - a także wymagania określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) u.t.d.

Czy dobrze rozumiem, że jeśli natomiast licencja jest ważna to musi spełniać warunki dotyczące niekaralności określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) u.t.d., natomiast przez to, że licencja jest już ważna, nie musi spełniać wymogów określonych w art. 5c ust. 1 u.t.d.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX