Jakie wymagania ma spełniać materiał po procesie fermentacji pochodzenia zwierzęcego, które zostały określone w przepisach rozporządzenia 1069/2009 zgodnie z częścią III załącznika rozporządzenia w sprawie procesu odzysku R10?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starostwa wpłynął wniosek o odzysk odpadów w procesie R10 o nr kodu 19 06 05 i 19 06 06.

Jakie wymagania ma spełniać materiał po procesie fermentacji pochodzenia zwierzęcego, które zostały określone w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 - dalej rozporządzenie 1069/2009, zgodnie z częścią III załącznika rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 - dalej r.p.o. (z przywołaniem przepisów prawa, z której te treści wynikają)?

Czy wnioskodawca powinien pozyskać dokumenty z weterynarii?

Jeśli tak, to jakie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX