Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie wymagania formalnoprawne należy spełnić w sytuacji, gdyby firma chciała zbierać odpad o kodzie 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie….), a następnie poddawać go przesiewaniu, oddzielaniu kamieni, tworzeniu domieszek i sprzedawać jako surowiec?

Czy w takiej sytuacji byłaby niezbędna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?