Jakie wymagania formalno-prawne z zakresu ustawy o odpadach musi spełnić firma budowlana realizująca zadania wskazane przez inwestora?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma prowadzi prace budowlane na terenie inwestycji liniowej objętej zgłoszeniem budowlanym. Przedmiot prac budowlanych realizowany jest na terenie działek wskazanych w dokumentacji budowlanej. Firma wykonująca prace budowlane chce wydobytą podczas prowadzonych prac ziemnych ziemię wywieźć poza teren budowy, aby w przyszłości ziemia była wykorzystana na poczet przyszłych inwestycji realizowanych na terenie tego obiektu liniowego.

Jakie wymagania formalno-prawne z zakresu ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. musi spełnić firma budowlana realizująca zadania wskazane przez inwestora:

·

w przypadku przewiezienia ziemi na działkę niewskazaną w zgłoszeniu, ale znajdującą się w obrębie obiektu liniowego,

·

w przypadku wykorzystania wydobytej ziemi na terenie innych inwestycji realizowanych w obrębie tego obiektu liniowego,

·

oraz w przypadku przekazania części robót budowlanych z wykorzystaniem wydobytej ziemi na rzecz jednego ze swoich podwykonawców?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX