Jakie własne składniki aktywów powierzone kontrahentom należy inwentaryzować drogą uzyskania od kontrahenta potwierdzeń stanu w... - OpenLEX

Jakie własne składniki aktywów powierzone kontrahentom należy inwentaryzować drogą uzyskania od kontrahenta potwierdzeń stanu w księgach jednostki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kiedyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 2 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie własne składniki aktywów powierzone kontrahentom, o których mowa w art.26 ust.1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, należy inwentaryzować drogą uzyskania od kontrahenta potwierdzeń stanu w księgach jednostki?

Jeżeli wszystkie własne aktywa jednostki, w tym środki trwałe (art.26ust.1 pkt1 u.o.r. z zastrzeżeniem pkt3) z wyjątkiem wymienionych w pkt 2 (tj. finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności w tym udzielonych pożyczek, z zastrzeżeniem pkt 3) należy zinwentaryzować drogą spisu z natury, to o jakich składnikach aktywów własnych (proszę je wymienić) powierzonych kontrahentom (na podstawie jakich umów?), mówi się w pkt2, że należy je zinwentaryzować drogą otrzymania od kontrahentów potwierdzeń wykazanych w księgach rachunkowych jednostki stanów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?