Jakie warunki utraty statusu odpadów powinien uwzględnić organ w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R-12 dla odpadów o kodzie ex 20 01 99 pochodzących z gospodarstw domowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot - zakład zagospodarowania odpadów wystąpił o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie ex 20 01 99 (popiół z gospodarstw domowych) i jednocześnie utratę statusu odpadu. Utrata statusu odpadów ma nastąpić po przesianiu odpadów - popiołu w mobilnym przesiewaczu (sito mobilne) w wyniku, czego z popiołu zostaną oddzielone takie frakcje jak szkło, plastikowe odpady opakowaniowe, drewno, metale, a odpad stanie się kruszywem budowlanym zgodnie z wymogami normy PN-EN 13234 (norma polska). Następnie mieszany jest z materiałem mineralnym paskiem. Według wnioskodawcy powstanie w ten sposób mieszanka spełniająca wymagania normy EN 13285 (norma angielska) i WT4 2010 (krajowy dokument aplikacyjny do wspomnianej normy) oraz spełniająca wymagania jako materiałów budowlanych.

Jakie konkretne warunki utraty statusu odpadów powinien uwzględnić organ ochrony środowiska w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R-12 dla odpadów o kodzie ex 20 01 99 pochodzących z gospodarstw domowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX