Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy poniższy zapis w regulaminie pracy w powoduje, że świadczenie to może być uznane za premię uznaniową czy regulaminową?

1. Wysokość przyznanej premii uznaniowej zależy od:

a)

ilości produkcji za okres rozliczeniowy/miesiąc/ w godzinach normatywnych,

b)

jakości produkcji,

c)

dyscypliny pracy,

d)

możliwości finansowych Zakładu,

e)

indywidualnych wyników pracownika,

2. Wysokość wypłaconej premii uznaniowej jest równoważna kwocie stanowiącej iloczyn wynagrodzenia zasadniczego i przyznanego wskaźnika procentowego premii dla pracownika za dany okres rozliczeniowy.

3. W przypadku pobierania przez pracownika wynagrodzenia za czas choroby z art. 92 k.p. premia miesięczna zostaje zmniejszona i obliczona od wynagrodzenia podstawowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?