Jakie warunki musi spełnić nauczycielka aby mogła skorzystać z pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielka spełnia ustawowe przesłanki, zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 KN uprawniające do udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia? Nauczycielka była zatrudniona w innej szkole na pełny etat od 01.09.2013 r. do 31.08.2021 r. i w naszej szkole od 01.09.2021 chwili obecnej. Na dzień zakładanego dnia skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia (1.09.2022 r.), będzie legitymować się ogólnym stażem pracy w szkole 9 lat. W okresie zatrudnienia od 01.09.2015 r., (czyli 7 lat wstecz licząc od 31.08.2022 r.) przebywała na urlopach związanych z rodzicielstwem (w latach 2018/19: urlop macierzyński 140 dni i rodzicielski 224 dni) i zwolnieniach lekarskich (łącznie 292 dni). Razem nieobecności wynoszą 140+224+292 = 656 dni - 182 dni = 474 dni (1 rok, 109 dni). Zakładając, że wyliczenie dni jest prawidłowe, od 656 dni odejmujemy 6 miesięcy, które z założenia art. 73 ust. 3 KN nauczyciel może być nieobecny, co daje wynik 474 dni nieobecności w przeciągu ostatnich 7 lat. Jeżeli będziemy liczyli staż do udzielenia urlopu z całego okresu zatrudnienia tj. z 9 lat to.: 9 lat minus nieobecności tj. 1 rok i 109 dni = to wymagany staż 7 letniej pracy jest spełniony. Przepis art. 73 ust. 4 KN brzmi: "Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia". Czy zakładając, że urlop miałby się rozpocząć 1.09.2022 r. należy sprawdzić nieobecności wyłącznie z 7 lat wstecz od tej daty i rozpatrywać tylko okres 1.09.2015 – 31.08.2022? Wtedy wymóg 7-letniego stażu pracy nie będzie spełniony. Czy dyrektor szkoły może zgodnie z prawem udzielić pracownicy pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX