Jakie wartości należy przyjąć wprowadzając grunty do ewidencji jeśli jednostka nie zna wartości poszczególnych gruntów? - OpenLEX

Jakie wartości należy przyjąć wprowadzając grunty do ewidencji jeśli jednostka nie zna wartości poszczególnych gruntów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Anuszewska Monika
Odpowiedzi udzielono: 9 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wójt Gminy uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z którą działki zajęte pod inwestycję z mocy prawa stały się własnością Gminy Staroźreby z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna - tj. 5.10.2022 r. Za przejęte prawo własności działek podmiotom uprawnionym przysługuje odszkodowanie, które będzie ustalone przez Starostę Płockiego. Decyzja stanowi podstawę do dokonywania wpisów w katastrze nieruchomości i księgach wieczystych. Przejęte grunty stały się własnością gminy w październiku 2022 r. i w październiku powinny być wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Jakie wartości należy przyjąć wprowadzając grunty do ewidencji skoro nie ma jeszcze decyzji odszkodowawczych (będą dopiero po nowym roku) i nie znamy wartości poszczególnych gruntów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX