Jakie uregulowania formalno–prawne należy uzyskać, aby zrekultywować i zamknąć składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie uregulowania formalno–prawne należy uzyskać, aby zrekultywować i zamknąć składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne?

Czy rekultywacja i zamknięcie składowiska wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

Czy przed przystąpieniem do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych (zezwoleń, pozwoleń itp.) należałoby opracować (zlecić opracowanie) projekt techniczny zamknięcia i rekultywacji składowiska?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX