Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Projektant posiada stwierdzenie przygotowania zawodowego z 1990 r. wydane na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1, § 6 ust. 1 i 3, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoba ta ma wykształcenie inżyniera dowódcy w specjalności inżyniera budownictwa wojskowego. W uprawnieniach ma stwierdzone posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia funkcji: kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Drugi projektant ma stwierdzenie przygotowania zawodowego z 1994 r. wydane na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 pkt 1, § 6 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoba ta ma wykształcenie magistra inżyniera budownictwa. W uprawnieniach ma stwierdzone posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia funkcji projektanta i kierownika budowy, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Czy osoby te mogą być samodzielnymi projektantami (każdy z osobna) projektów budynków mieszkalnych jednorodzinnych (kubatura do 1.000 m3) w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację