Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę pomostu stałego wraz z przyczółkami i przebudową istniejącego przyczółka na jeziorze. W decyzji na podstawie § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - dalej r.i.n.i. nałożono na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Jednak wbrew treści § 4 r.i.n.i. organ nie wskazał, jakiej specjalności uprawnienia winien mieć uprawnienia inspektor nadzoru inwestorskiego.

Jakie uprawnienia powinien posiadać kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego do budowy ww. obiektów budowlanych zakwalifikowanych przez projektanta i opisanych w dokumentacji projektowej jako obiekty kategorii VII i XXI?

Czy nie wskazanie w pozwoleniu na budowę, jakiej specjalności uprawnienia winien inspektor nadzoru inwestorskiego stanowi rażącą wadę pozwolenia na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?