Jakie unormowania techniczne i prawne określają wymogi materiałowe i wykonawcze odnoszące się do wykończenia posadzek w szkolnych salach gimnastycznych oraz salach lekcyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie unormowania techniczne i prawne (PN-B, PN-EN) określają wymogi: - materiałowe i wykonawcze odnoszące się do wykończenia posadzek w szkolnych salach gimnastycznych oraz salach lekcyjnych - w zakresie ograniczenia hałasu pogłosowego w salach lekcyjnych oraz badania tego hałasu? 

Czy niezgodność z normami PN-B, PN-EN w w/w zakresie może uniemożliwić użytkowanie obiektu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access