Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. na stanowisku asystent nauczyciela przedszkola. Od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. ta sama osoba jest zatrudniona na umowę o pracę na stanowisku nauczyciel wspomagający jako nauczyciel stażysta odbywający staż na nauczyciela kontraktowego. Czy od 01.09.2020 r. zawierając z tą samą osobą umowę o pracę na stanowisku nauczyciela wspomagającego trzeba zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony, czy można tylko na kolejny rok szkolny? Czy to że pierwsza umowa była z Kodeksu pracy, a następne z Karty Nauczyciela sumuje się?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?