Jakie szkolenie bhp powinien odbyć kierownik USC jednoosobowego urzędu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2017 r.

PYTANIE

W urzędzie gminy funkcjonuje stanowisko kierownika USC. Wymienione jest ono w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w tabeli stanowisk kierowniczych urzędniczych. W naszym przypadku USC jest jednoosobowy i osoba zatrudniona na tym stanowisku nie kieruje żadnymi pracownikami. Co więcej, w schemacie organizacyjnym urzędu stanowisko to wchodzi w skład wydziału organizacyjno-administracyjnego i pracownik zatrudniony na tym stanowisku podlega kierownikowi wydziału.

Do jakiej kategorii szkoleń okresowych bhp należy zaliczyć tego pracownika?

Czy do pracodawców i innych osób kierujących pracownikami?

Czy do pracowników administracyjno-biurowych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access