Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina wydała decyzję o warunkach zabudowy z określeniem lokalizacji budynku 1 m od granicy działki sąsiedniej (działka sąsiednia nie jest działka drogową). Decyzja została wydana w 2013 r. i inwestor wnioskuje, żeby sprawę rozpatrywać na podstawie przepisów przed 1.01.2018 r.

Jakie stanowisko ma zająć organ wydający pozwolenie na budowę, jeśli ani aktualnie obowiązujące przepisy, ani te przed 1.01.2018 r. nie zakładały lokalizacji budynku w odległości, jaka została wskazana w decyzji o warunkach zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?