Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Źródło spalania o mocy ok. 70 MW zostało objęte PPK. Ustalono dla niego do 30.06.2020 r. wartości dopuszczalne stężeń pyłu, SO2 i NOx jak w decyzji obowiązującej 31.12.2015 r., oraz wartości dopuszczalnej emisji rocznej dla tych substancji zmniejszające się rok po roku. Źródło składa się z 2 kotłów ok. 34-40 MW każdy.

Jakie standardy należy ustalić dla źródła od 1.07.2020 r. - jak dla źródeł nowych czy istniejących?

A wartości dopuszczalne BAT?

Jakie standardy należy ustalić, jeżeli jeden z kotłów zostanie zlikwidowany przed 30.06.2020 r.?

Jakie kary grożą w przypadku przekroczenia np. w roku 2019 dopuszczalnych rocznych wielkości emisji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację