Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majer Roman
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład stworzył pomieszczenie do czyszczenia pojemników produkcyjnych przy użyciu Karchera.

Jakie środki ochrony indywidualnej powinien zapewnić pracodawca, jeżeli wyznaczony pracownik będzie mył pojemniki tylko za pomocą Karchera z czystą wodą, a jakie jeżeli będzie używał karchera z wodą oraz środkiem czyszczącym?

Środek czyszczący będzie miał KCHS, natomiast jeżeli będzie on rozcieńczony z wodą - to należy używać środków ochronnych zawartych w KCHS?

Czy pracodawca jest zobligowany stworzyć ogólną instrukcję bhp dla tego stanowiska pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?