Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie skutki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wywoła nieodpłatna cesja umowy leasingu operacyjnego u cesjonariusza?

Czy powstanie u niego przychód z tytułu otrzymanych nieodpłatnie świadczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?