Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W listopadzie 2016 r. wspólnicy spółki z o.o. będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej wnieśli swoje udziały w sp. z o.o. do spółki akcyjnej, która w zamian wydała im własne akcje w jej podwyższonym kapitale zakładowym. Spółka akcyjna w ramach wymiany udziałów uzyskała 100% praw głosu w spółce z o.o. Zgodnie z oświadczeniem złożonym u notariusza w maju 2017 r. uchwała ta nie została zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego, a termin jej zgłoszenia już upłynął. W związku z powyższym spółka akcyjna wykonując obowiązek zwrotu wkładów wynikający z art. 431 §5 k.s.h. przeniosła na wspólników (od których w 2016 r. je nabyła) własność udziałów w sp. z o.o.

Jakie skutki w podatku VAT będzie miała transakcja zwrotu udziałów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację