Jakie skutki w podatku PIT wywoła likwidacja spółki komandytowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 21 maja 2023 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2022 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. spółka komandytowa posiada 2 udziałowców: komandytariusza osobę fizyczną - 96% udziału oraz komplementariusza - 4% udziału. Wspólnicy spółki komandytowej w związku ze znacznymi stratami chcą zlikwidować spółkę. Wspólnicy planują podjąć uchwałę w sprawie rozwiązania spółki komandytowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz podjąć ustalenia co do rozliczeń, przejęcia majątku i odpowiedzialności. Na dzień powzięcia uchwały o likwidacji majątek spółki kształtował się następująco: WNIP wartość netto 0 zł (w 100% umorzone, ale ich wartość rynkowa to około 200.000 zł), środki w banku 2000 zł, rozliczenie międzyokresowe krótkoterminowe 10.000 zł, kapitał podstawowy 121.000 zł, straty z lat ubiegłych 840.000 zł, wynik bieżący 65.000 zł, zobowiązania publicznoprawne 6000 zł, zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek od wspólnika 660.000 zł. Komandytariusz, który udzielił spółce komandytowej pożyczki nie planuje dokonać jej umorzenia.

Jakie skutki w podatku PIT wywoła likwidacja spółki komandytowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX