Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnik (gmina - 100%) zamierza wycofać ze spółki środek trwały wprowadzony wcześniej aportem. Ma to nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego. W podobnej wartości wspólnik wniesie do spółki aportem inne środki trwałe na kwotę 800.000 zł. Spółka nie nabędzie udziałów. Nadal gmina pozostanie jedynym udziałowcem spółki. W wyniku powyższej transakcji może nastąpić jedynie zmiana wartości udziałów Gminy.

Wartość rynkowa środka trwałego wyprowadzonego ze spółki wg wyceny biegłego - 1.000.000 zł netto. Wartość brutto środka trwałego spółki wg ksiąg rachunkowych - 892.395 zł. Wartość umorzenia środka trwałego spółki - 493.659 zł. Kwota podatku VAT 23% - 230.000 zł (1 mln zł x 23%) - zobowiązanie spółki wobec urzędu skarbowego. Majątek wprowadzony do spółki przez gminę - 800.000 zł netto. Podatek VAT od mienia wprowadzonego do spółki przez gminę wg faktury VAT - 184.000 zł. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 100 zł.

Czy spółka będzie zobowiązana do ustalania przychodu i podatku dochodowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 14a) od ww. transakcji?

Jeżeli tak, to w jakiej wysokości mając na uwadze powyższe dane?

Czy kosztem uzyskania przychodów wówczas będzie wartość nieumorzona środków trwałych przekazywanych przez spółkę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?