Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca po stwierdzeniu, że pracownik nie świadczył pracy (nieobecność zarejestrowana przez kamerę przemysłową), mimo, iż z dokumentacji pracowniczej (listy obecności) wynikało, iż w tym dniu pracował, po uprzednim wysłuchaniu pracownika, który przyznał się do winy, nałożył po 10 dniach od tego zdarzenia na pracownika karę porządkową - naganę. W piśmie skierowanym do pracownika pracodawca nie zamieścił daty wymierzenia kary pracownikowi.

Jakie zarzuty może podnieść pracownik w sprzeciwie?

Jakie skutki prawne dla pracodawcy pociąga za sobą wadliwe powiadomienie o nałożeniu kary?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?