Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie skutki w podatku dochodowy wywoła wcześniejsze wykupienie z leasingu operacyjnego samochodu osobowego służącego działalność spółki cywilnej?

Spółka cywilna dnia 22 kwietnia 2013 r. podpisała umowę leasingu operacyjnego (od jej zawarcia upłynęło 19 miesięcy). Przedmiotem umowy jest samochód osobowy. Umowa została zawarta na okres 35 miesięcy.

Czy w opisanym przypadku wykup samochodu przed upływem terminu na jaki umowa leasingu została zawarta wywoła jakieś skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Spółka prowadzi księgi handlowe.

Czy takie działanie spowoduje obowiązek dokonania korekt odliczonych rat leasingowych?

Czy jest obowiązek wprowadzenia takiego samochodu do ewidencji środków trwałych?

W jakim okresie od momentu wykupu samochodu można go odsprzedać i jakie wywoła to skutki w podatku dochodowym wspólników spółki cywilnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?