Jakie skutki podatkowe wywoła częściowe obciążanie pracownika kosztem leasingu auta? - OpenLEX

Jakie skutki podatkowe wywoła częściowe obciążanie pracownika kosztem leasingu auta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką na pełnej księgowości i obowiązkowo badamy sprawozdanie finansowe. Podpisujemy umowę leasingu na samochód osobowy. Dla celów podatku dochodowego będzie to umowa leasingu operacyjnego. Miesięczne raty leasingowe zostaną podzielone na część kapitałową i odsetkową za pomocą IRR i uznane za koszt podatkowy. Opłatę wstępną spółka rozlicza w koszt proporcjonalnie do czasu trwania umowy. Wg prawa bilansowego umowę tę należy traktować jako leasing finansowy. Spółka wprowadzi na stan środków trwałych samochód osobowy i będzie go amortyzować przez czas trwania umowy. Decyzją zarządu pracownik użytkujący samochód wzięty w leasing ma finansować częściowo koszty opłat leasingowych z tytułu różnicy między przyznanym przez zarząd limitem na zakup samochodu a faktyczną ceną zakupu przedmiotu leasingu (pracownik wybrał lepszy model samochodu). Ustalono, że co miesiąc przez cały okres trwania umowy (36 miesięcy) pracownik będzie obciążany kwotą 300 zł.

Jak rozliczyć podatkowo miesięczne obciążenie pracownika i z jakiego tytułu?

Czy obciążenie pracownika częścią raty kapitałowej będzie niezależnie rozliczane od zaprezentowanego powyżej rozliczenia umowy leasing, tzn. każdorazowe obciążenie kwotą 300 zł bez zawartego podatku VAT będzie zakwalifikowane co miesiąc do przychodów podatkowych?

Czy też kwota comiesięcznego obciążenia pracownika spowoduje zmniejszenie uznawanych co miesiąc jako koszt podatkowy rat leasingowych w części kapitałowej?

Co z kosztami eksploatacji tego samochodu - czy w całości będą dla spółki kosztem uzyskania przychodów?

Co z wartością wykupu samochodu - czy po okresie leasingu stanie się on w całości własnością spółki?

Co z ubezpieczeniem samochodu - sami wykupujemy i finansujemy polisę, suma ubezpieczenia będzie większa niż limit 20.000 euro - czy na obliczenie limitu będzie miało wpływ obciążenie pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?