Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2010 r.

PYTANIE

Czy otrzymane odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej w wysokości równowartości zakupionego nowego środka trwałego w miejsce środka trwałego, który uległ zniszczeniu wskutek powodzi (zostanie zlikwidowany), mieści się w zakresie pojęciowym wyrażenia z art. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p. "zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie"? Jeśli tak, to czy odpisy amortyzacyjne od nowego środka trwałego należy uznać za niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, a otrzymane odszkodowanie rozliczać jako rozliczenia międzyokresowe przychodów niepodlegające opodatkowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?