Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2010 r.

PYTANIE

Członkowie rady nadzorczej w spółce akcyjnej w oparciu o uchwałę walnego zgromadzenia akcjonariuszy mają ustanowione ryczałtowe wynagrodzenie miesięcznie z tytułu pełnionej funkcji. Wynagrodzenie to nie było wypłacone i prawdopodobnie nie zostanie do końca roku wypłacone ze względu na ujemny wynik bilansowy firmy (z uwzględnieniem naliczonego i zarachowanego należnego członkom rady wynagrodzenia).

Czy możliwym jest przesunięcie w księgach podatkowych wynagrodzenia rady nadzorczej na następny rok kalendarzowy (jeśli tak to w oparciu o jaką uchwałę)? Czy rada nadzorcza może zrzec się wynagrodzenia za dany rok? Jakie to będzie miało skutki podatkowe dla spółki oraz dla członków rady nadzorczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?