Jakie skutki podatkowe rodzi użyczenie przez uczelnię nieruchomości oraz mienia nieruchomego fundacji, której założycielem jest uczelnia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 3 września 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczelnia jest założycielem fundacji. Uczelnia użyczyła fundacji część nieruchomości a także mienie ruchome. Fundacja realizuje cele statutowe w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, itp. Uczelnia kształci m.in. studentów studiów wychowania fizycznego i zdrowia publicznego.

Jakie skutki w podatku dochodowym od osób prawnych rodzi dla uczelni i fundacji użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX