Jakie skutki podatkowe niesie za sobą wypłata dywidendy ze spółki opodatkowanej CIT estońskim?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. funkcjonuje od 2022 r. w reżimie CIT estońskiego. W roku obrotowym 2022 i 2023 spółka posiada status małego podatnika. W 2024 r. spółka będzie już posiadać status dużego podatnika. W grudniu 2023 r. zostanie podjęta uchwała o wypłacie dywidendy z wypracowanego zysku za 2022 r.

Czy zgromadzenie wspólników (w grudniu 2023 r.), podejmując uchwałę o wypłacie dywidendy za 2022 or., ma prawo do powzięcia uchwały, aby wypłata dywidendy nastąpiła w ustalonych terminach w ciągu np. półrocza roku 20242

Czy w zawiązku powzięciem uchwały w 2023 r., a wypłaty dywidendy w 2024 r. spółka ma prawo do zachowania statusu małego podatnika, ustalając stawkę opodatkowania CIT z tytułu podzielonych zysków (tutaj 10%)?

Czy w powyższym przypadku CIT od podzielonych zysków, obciąży wynik finansowy 2023 r., termin zaś zapłaty podatku określony jest do końca pierwszego kwartału 2024 r.?

Czy zobowiązanie w podatku PIT od zysków kapitałowych (dywidenda) powinno zostać uiszczone zgodnie z wypłaconą częścią/transzą dywidendy w poszczególnych miesiącach 2024 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX