Jakie skutki podatkowe niesie za sobą wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca PKPiR zamierza wnieść do spółki z o.o. zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w zamian za udziały.

Czy po stronie przedsiębiorcy powstanie obowiązek korekty kosztów z tytułu wnoszonego majątku trwałego i obrotowego do spółki?

Jeżeli okaże się, że wnoszony aport nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to czy w takim przypadku po stronie podatnika powstanie obowiązek korekty kosztów z tytułu wnoszonego majątku trwałego i obrotowego do spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX