Jakie skutki podatkowe niesie za sobą sprzedaż materiałów pozostałych po rozbiórce pieca? - OpenLEX

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą sprzedaż materiałów pozostałych po rozbiórce pieca?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagiełło Andrzej
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka posiada na swoim terenie - materiały obce budowlane (piec kremacyjny przeznaczony do rozbiórki) - co do których istnieje wyrok sądu nakazujący ich usunięcie przez firmę która je wytworzyła i pozostawiła na ternie jednostki. Firma nie jest zainteresowana zabraniem tychże materiałów wobec czego sąd pozwala usunąć je jednostce na koszt wytwórcy. Materiały te (pochodzące z rozbiórki pieca kremacyjnego) zostaną wobec powyższego sprzedane firmie, która dokona rozbiórki pieca.

Czy wartość tychże materiałów jednostka powinna przed sprzedażą, w momencie podjęcia decyzji o sprzedaży, zaewidencjonować wartościowo i potraktować jako przychód podatkowy, a następnie przy sprzedaży rozpoznać przychód ze sprzedaży do opodatkowania od wartości netto pochodzącej z faktury sprzedaży?

Czy w ten sposób powstanie podwójny przychód do opodatkowania?

Piec znalazł się na terenie jednostki w wyniku przetargu, ponieważ jednak został wykonany nieprawidłowo, nie dokonano odbioru i nie zapłacono wykonawcy. Uzyskano wyrok sądu nakazujący wykonawcy rozbiórkę i oczyszczenie terenu zamawiającego na własny koszt. Wykonawca tego nie uczynił. Tak więc zamawiającym nie stał się właścicielem tej rzeczy. Jest jednak zmuszony usunąć ją z własnego terenu czyli ponieść koszt rozbiórki. W przypadku rozbiórki i materiałów pochodzących z odzysku, zgodnie z wyrokami powinno się rozpoznać dwie transakcje: sprzedaży materiałów i zakupu usługi rozbiórkowej.

Jak w tej sytuacji powinniśmy postąpić skoro nie jesteśmy właścicielami tychże materiałów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX