Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka komandytowa jest małym podatnikiem, nie uzyskuje dochodów kapitałowych, a jej udziałowcami są trzy osoby fizyczne (komandytariusze) oraz spółka z o.o. (komplementariusz). Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę, że spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT 1.05.2021 r. i poinformowała o tym fakcie właściwy urząd skarbowy. W kwietniu spółka komandytowa podjęła uchwałę o przekształceniu się w spółkę z o.o. Zakładamy, że wpis spółki przekształconej do KRS nastąpi 1.06.2021 r.

W jaki sposób należy rozliczyć podatek dochodowy od osób prawnych za 2021 r.?

Jak wiadomo 1.05.2021 spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT uprawnionym do 9% stawki tego podatku jako mały podatnik. Z dniem 1.06.2021 r., po wpisaniu spółki z o.o. przekształconej ze spółki komandytowej, spółka straci prawo do stosowania 9% CIT i będzie musiała opodatkować zyski według 19% stawki.

Czy w związku z tym konieczne będzie sporządzenie 2 deklaracji rocznych CIT-8 za maj 2021 r. oraz za czerwiec-grudzień 2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX