Jakie skutki podatkowe niesie za sobą nabycie wierzytelności? - OpenLEX

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą nabycie wierzytelności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W lutym w 2014 r. została zakupiona wierzytelność od kontrahenta w kwocie niższej od wartości nominalnej. Wartość nominalna wierzytelności wynosiła 61.000 zł, nabycie nastąpiło w kwocie 3000 zł. Zakup ten został zarachowany w w następujący sposób: Wn "Pozostałe rozrachunki" 61.000 zł; Ma "Międzyokresowe rozliczenie przychodów" 58.000 zł; Ma "Zobowiązania wobec dostawców" 3000 zł. W związku z brakiem możliwości odzyskania wierzytelności sprawa była skierowana do sądu jeszcze przez poprzednią spółkę. W kwietniu 2014 r. otrzymaliśmy postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności nakazu zapłaty na rzecz naszej spółki. Sprawa została przez nas skierowana do komornika. W listopadzie 2014 r. w związku z bezskutecznością egzekucji komornik umorzył postępowanie. W lipcu 2018 r. został złożony do komornika wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji. W trakcie postępowania ustalono, iż dłużnik zmarł 8.06.2016 r., a zatem przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Jakie skutki na gruncie CIT będzie miało poniższe rozliczenie transakcji?

Ma "Pozostałe rozliczenie" 61.000 zł; Wn "Międzyokresowe rozliczenie przychodów" 58.000 zł; WN "Pozostałe koszty finansowe" 3000 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?