Jakie skutki podatkowe, na gruncie przepisów o podmiotach powiązanych, generuje pożyczka udzielona zagranicznej spółce przez osobę fizyczną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna będąca podmiotem powiązanym ze spółką w Czechach, udzieliła tej czeskiej spółce pożyczkę w lipcu 2018 r. na kwotę 12.000.000 zł. Osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej, osiągnęła też w 2017 r. przychody z dywidend na poziomie ok. 60.000.000 zł.

Czy po stronie tej osoby fizycznej istniał obowiązek sporządzenia dokumentacji Local File za 2018 r.?

Czy istniał też obowiązek sporządzenia informacji PIT-TP?

Czy istnieje ten obowiązek dokumentacyjny dopiero za 2019 r., jako, że dopiero w tym roku ustawa PIT wprost mówi, że wartość transakcji finansowej to kwota kapitału przy umowie pożyczki, a wcześniej nie było to uregulowane wprost w ustawie?

Czy mając na względzie, że za 2019 r. próg transakcyjny wynosi 10.000.000 zł, a pożyczka była udzielona ze wspólności majątkowej małżeńskiej, to czy kwota pożyczki 12.000.000 zł odnosi się po połowie do męża i żony, i w związku z czym nie zostanie przekroczony próg transakcyjny?

Czy też całą kwotę kapitału odnosić do obydwu małżonków i po stronie obydwu jest obowiązek Local File oraz TP-R?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX