Jakie skutki niesie za sobą nieodpłatna przekazanie przedsiębiorstwa jednemu ze wspólników spółki cywilnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka cywilna (2 wspólników - brak pokrewieństwa) zostanie zlikwidowana. W wyniku porozumienia pomiędzy wspólnikami całość majątku spółki jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (art. 551 k.c.): towary handlowe, wyposażenie, pracowników, należności i zobowiązania spółki przejmie przed jej likwidacją tylko jeden z wspólników, który będzie kontynuował działalność spółki już jako jednoosobowa działalność gospodarcza.

Czy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych jest to sprzedaż i wspólnicy mają obowiązek zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od porozumienia, w wyniku którego nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy jednak takiego porozumienie nie traktujemy jako sprzedaż, a podatek dochodowy wystąpi dopiero u wspólnika kontynuującego działalność gospodarczą w momencie sprzedaży towaru?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX