Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie skutki na gruncie VAT będzie miało nieodpłatne wsparcie finansowe otrzymane przez spółkę z o.o. A (laboratorium medyczne) od spółki z o.o B (firma farmaceutyczna)?

Zdarzenie miało miejsce w całości w grudniu. Z umowy współpracy spółek wynika, że wsparcie zostanie przeznaczone na pokrycie X złotych z całkowitego kosztu realizacji określonej liczby wykonywanych przez spółkę A genetycznych badań laboratoryjnych na materiale biologicznym dostarczonym przez podmioty lecznicze zajmujące się leczeniem raka płuc w ciągu roku od podpisania umowy. Dofinansowanie do tychże badań może być pozyskane również z innych źródeł. Podmioty lecznicze nie będą obciążane kosztami wykonania testów. W praktyce będzie to wyglądało tak, że umowa współpracy będzie realizowana poprzez: świadczenie na bieżąco fakturowanych odpłatnych usług na rzecz innych podmiotów oraz wykonywanie badań nieodpłatnych. W celu zapewnienia kontroli nad wykorzystaniem wsparcia Spółka A zobowiązana jest dostarczać Spółce B miesięczne raporty.

Czy w oparciu o art. 29a ust. 1 ustawy o VAT takie wsparcie można potraktować jako niepodlegające VAT?

Czy nie będzie to dopłata do ceny czy przepłacona usługa?

Czy można będzie odliczyć VAT od zakupów związanych z realizacją umowy współpracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację