Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający przeprowadził postępowanie z podziałem na części. W jednej z części w formularzu ofertowym pojawił się błąd (wykryty dopiero po otwarciu ofert). W SIWZ, zmawiający określił zakres zamówienia podstawowego: 5 pozycji do wycenienia, oraz zakres prawa opcji: 5 pozycji do wycenienia. W formularzu ofertowym, w części dotyczącej prawa opcji do formularza zostały przeniesione tylko 4 pozycje z SIWZ. W tej części wpłynęły 2 oferty. Obie zostały złożone na błędnym formularzu (nie uwzględniają pozycji 5 w prawie opcji).

Czy uznając, że oferty są porównywalne, zamawiający może zinterpretować rozbieżności na korzyść wykonawców i zawrzeć umowę bez pozycji 5, w ramach prawa opcji-pomimo rozbieżności między SIWZ a formularzem ofertowym?

Uznając, że oferta bez prawa opcji w tym zakresie spełnia minimalne potrzeby zamawiającego-jest w stanie się bez nich obejść, to czy jest możliwość poprawy ofert w ramach art. 87 ust. 2 p.z.p.?

Z innych dokumentów nie wynika cena pominiętej pozycji. Pozycja została wyceniona w zamówieniu podstawowym (w takiej samej ilości jaka była zakładana dla prawa opcji). Zamawiający nie zastrzegł, aby cena opcji była tożsama z zamówieniem podstawowym, jednak obaj wykonawcy pozostałe pozycje wycenili tak samo dla zamówienia podstawowego i zmówienia w ramach prawa opcji.

Czy oferty podlegają odrzuceniu (jeżeli tak, to na jakiej podstawie)?

Czy należy unieważnić tą część postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?