Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polska spółka z o.o. z siedzibą w Polsce przyjęła od kontrahenta z Niemiec (niemiecka spółka) płatność w wysokości 176 988 euro tytułem zapłaty za towar. Następnie potrącając swoją prowizję w wysokości 1760 euro, przekazała tę płatność do Rosji (do spółki rosyjskiej), celem zapłaty za towar od kontrahenta niemieckiego. Wszystkie transakcje odbyły się za pośrednictwem rachunku bankowego polskiej spółki. Towar fizycznie został przetransportowany z Niemiec do Rosji. Odprawy w Niemczech dokonała firma niemiecka. Polska spółka nie uczestniczyła w transakcji przekazania towaru. Pośredniczyła jedynie w przekazaniu płatności - na podstawie umowy zawartej z podmiotem niemieckim i rosyjskim.

Czy spółka polska powinna wystawić jedynie fakturę za pośrednictwo dla spółki rosyjskiej?

Jeżeli tak to z jaką stawką VAT?

Wg naszej oceny powinna to być stawka np. czy fakt wpływu na konto polskiej spółki powinien zostać w jakiś sposób udokumentowany (faktura dla niemieckiej spółki)?

Wg naszej oceny nie, ponieważ polska spółka nie pośredniczyła w przekazaniu towarów, więc nie ma podstaw do wystawienia faktury.

Czy polska spółka ma jakieś obowiązki związane z raportowaniem przepływu tych sum, do Głównego Inspektora Informacji Finansowej lub też do innej instytucji np. do NBP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?