Jakie składniki wynagrodzenia przyjąć do kwoty bazowej, aby obliczyć ekwiwalent za urlop pracownicy, która składa wypowiedzenie umowy o pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pielęgniarka przebywająca na długoterminowym zwolnieniu lekarskim w 182 dniu okresu zasiłkowego składa jednomiesięczne wypowiedzenie umowy o pracę. Rozwiązanie umowy na dzień 30.09.2022 r., a od 11 sierpnia nie świadczy pracy - przedkładając kolejne zwolnienia lekarskie (niepłatne), gdyż jednocześnie złożyła wniosek do ZUS celem wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego.

Czy w lipcu powinna zostać objęta podwyżką wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z przepisami dot. osób wykonujących zawód medyczny (nie powróciła do pracy)?

Jakie składniki wynagrodzenia przyjąć do kwoty bazowej, aby obliczyć ekwiwalent za urlop (wynagrodzenie zasadnicze, staż pracy, składniki zmienne z 3 m-cy sprzed choroby dotyczące godzin nocnych i świątecznych)?

Analogiczna sytuacja dotyczy pracownika gospodarczego, który od 13 stycznia 2022 r. do 10 marca 2023 r. przebywał będzie na świadczeniu rehabilitacyjnym.

Czy należy podwyższyć mu wynagrodzenie od lipca 2022 r.?

Czy rozwiązując stosunek pracy do podstawy wypłaty ekwiwalentu za urlop można zastosować § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (przepisy nie wymagają, aby dokonać zwiększenia podstawy wymiaru ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX