Jakie składniki należy brać pod uwagę, obliczając kwotę kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców innej gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obliczając kwotę kosztów wychowania przedszkolnego, którą obciążamy gminy, których mieszkańcy uczęszczają do naszych przedszkoli, pomniejszamy kwotę o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych m.in. o sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach. Czy w tym składniku (którym mowa w art 12 ust. 1 pkt 3) bierzemy również pod uwagę subwencję dla 6-letnich dzieci z orzeczeniem zgodnie z wagą p51 i p53 (6 latki i wieś) ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX