Jakie sa zasady prawidłowego egzekwowania należności z wystawionym tytułem wykonawczym? - OpenLEX

Jakie sa zasady prawidłowego egzekwowania należności z wystawionym tytułem wykonawczym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W danej gminie wójt występuje jako wierzyciel oraz organ egzekucyjny opłaty za odpady komunalne. Po wystawieniu tytułu wykonawczego przekazano go do organu egzekucyjnego (dn. 16 maja 2014 r.). Tytuł został wystawiony na kwotę 152 zł, czyli 4 miesiące zaległości po 38 zł. Wpłata wpłynęła w dniu 20 czerwca 2014 r., w kwocie 152 zł, która pokryła zaległość.

Jak poprawnie wypełnić część H-M, w tytule wykonawczym żeby nie popełnić błędu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX