Jakie są zasady likwidacji niepodjętych depozytów w szpitalu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klisowska Izabela
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie czynności powinien podjąć SP ZOZ w przypadku depozytu pozostawionego w szpitalu przez zmarłego pacjenta, gdy nie są znani spadkobiercy?

Czy SP ZOZ może poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i w BIP wezwać potencjalnych spadkobierców do odbioru depozytu i następnie po upływie 3 lat złożyć wniosek do sądu o likwidację niepodjętego depozytu, czy też musi od razu złożyć przedmiot do depozytu sądowego (w przypadku, gdy nie ustali potencjalnych spadkobierców)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX