Jakie są warunki przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie są warunki przeprowadzenia konkursu z art. 16 ust. 1 u.o.p.d.k.?

Czy konkurs fakultatywny z art. 16 ust. 1 tu.o.p.d.k. należy przeprowadzić według takich samych zasad jak konkurs obligatoryjny z art. 16. ust. 2 u.o.p.d.k.?

Czy art. 16 ust. 3d i ust. 4 u.o.p.d.k. mają zastosowanie w każdym przypadku przeprowadzania konkursu, czy też tylko w przypadku konkursu, który jest obligatoryjny (w instytucjach wskazanych zgodnie z art. 16 ust. 2 u.o.p.d.k.)?

O którym konkursie - obligatoryjnym, czy fakultatywnym, mówi art. 15 ust. 1 u.o.p.d.k.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX