Jakie są skutki podatkowe w VAT dla gminy w przypadku odstąpienia przez nabywcę od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina zorganizowała przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. W 12/2020 został wyłoniony nabywca - osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Wpłacone przez nabywcę wadium (warunek uczestnictwa w przetargu) zostało zarachowane jako zaliczka na poczet ceny sprzedaży nieruchomości (zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług) i na podstawie dokumentu wewnętrznego ujęte w JPKV7M za 12/2020. Nabywca nie żądał wystawienia faktury. W 02/2021 nabywca odstąpił od zawarcia umowy (informując Gminę mailem). Zgodnie z warunkami przetargu w przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego (art. 41 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Jakie są skutki podatkowe VAT dla Gminy odstąpienia przez Nabywcę od zawarcia umowy nabycia nieruchomości?

Jak prawidłowo to udokumentować (czy poprzez korektę dowodu wewnętrznego na zaliczkę na poczet ceny sprzedaży nieruchomości) i kiedy wystąpi obowiązek podatkowy ujęcia tej korekty w JPKV7M (czy w 02/2021, czy w dacie przekazania informacji przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami do Wydziału Finansowego, tj. w 04/2021, czy w innym okresie)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX